Service

Odszkodowania

B&W Kancelaria Prawna specjalizuje się w zakresie dochodzenia odszkodowań i ochronie prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Od wielu lat świadczymy profesjonalne usługi polegające na dochodzeniu odszkodowań.

Nasza Kancelaria w sposób kompleksowy: uzyskuje i przygotowuje stosowne dokumenty, zgłasza szkody, pełni nadzór nad właściwą likwidacją szkody, a także dopilnowuje wypłaty poszkodowanym należnych im tytułem odszkodowań kwot pieniężnych. Dochodzimy odszkodowań zarówno polubownie, jak i na drodze sądowej.

Zakres współpracy z poszkodowanymi:

 • reprezentowaniu osób poszkodowanych w wypadkach przed zakładami ubezpieczeń
  i sądami powszechnymi na całym etapie likwidacji szkody i postępowania sądowego – odszkodowania wypadkowe,
 • świadczeniu doraźnej pomocy prawnej w zakresie spraw odszkodowawczych,
 • informowaniu i udzielaniu niezbędnych porad związanych z tematem odszkodowań,
 • analizie posiadanej dokumentacji pod kątem rozmiaru szkody i zasadności roszczenia.

Zapewniamy profesjonalną pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych oraz osób fizycznych. W ramach przyjętego zlecenia i w oparciu o udzielone pełnomocnictwo starannie kompletujemy wszystkie dokumenty niezbędne do należytego sformułowania roszczenia.

W razie zaniżenia odszkodowania konsekwentnie wnioskujemy o jego uzupełnienie poprzez przedstawienie prawnej argumentacji. W razie konieczności, gdy ubezpieczyciel odmawia zapłaty odszkodowania bądź bezzasadnie zaniża składamy pozew. Pilnujemy, aby zostały dochowane wszelkie terminy wiążące zakład ubezpieczeń (m.in. zasadniczy 30 dniowy termin na wypłacenie odszkodowania).

Dochodzimy roszczeń z tytułu następujących zdarzeń:

 • wypadek komunikacyjny,
 • wypadek przy pracy,
 • dochodzenie roszczeń z polisy na życie,
 • odmowa przez ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania,
 • niewłaściwe wykonanie usług turystycznych,
 • błąd w sztuce lekarskiej,
 • wypadki losowe,
 • oraz wiele innych.

Zapraszamy do kontaktu

Bez zbędnej zwłoki możesz już przedstawić swoją sprawę, przesyłając jej opis np. drogą mailową.

Jeśli preferujesz kontakt bezpośredni, zadzwoń do nas, a umówisz się z nami na spotkanie.

biuro@bw-kancelaria.pl

tel. 668 451 980

tel. 692 744 388

Nasza oferta

Czym się zajmujemy?

Naszą misją i celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług prawnych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz innym podmiotom. Dzięki skutecznemu prowadzeniu spraw posiadamy szereg zadowolonych, usatysfakcjonowanych Klientów, którzy z chęcią polecają nasze usługi. Nasi wykwalifikowani prawnicy zadbają o Twoje interesy, a ich doświadczenie gwarantuje profesjonalną asystę prawną. Zapraszamy do kontaktu z nami. Bez zbędnej zwłoki możesz już przedstawić swoją sprawę, przesyłając jej opis np. drogą mailową. Jeśli preferujesz kontakt bezpośredni, zadzwoń do nas, a umówisz się z nami na spotkanie.